Zarządzenie Burmistrza nr 625/005/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok