Zarządzenie Burmistrza nr 623/003/12 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do zadania pracy z rodziną.