Zarządzenie Burmistrza nr 620/001/12 w sprawie przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2012 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa