Rafał Kwapuliński

tel.: 602 188 820
e-mail: rafal.kwapulinski@mikolow.eu  

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami w szczególności należy:

  • analizowanie potrzeb i działań mających na celu umożliwienie pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów
  • współpraca z podmiotami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych  na terenie  Gminy Mikołów
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów: w tym między innymi  opracowanie katalogu barier utrudniających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • inicjowanie działań mających na celu powstanie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
  • udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo:

  • doradztwo Burmistrzowi Mikołowa w zakresie współpracy i pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Mikołowie
  • pomoc mieszkańcom z niepełnosprawnościami w kontaktach z Urzędem Miasta, innymi instytucjami
  • wsparcie informacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami
  • monitorowanie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.