Zarządzenie Burmistrza nr 620/557/11 w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych  na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa