Zarządzenie Burmistrza nr 619/556/11 w sprawie stawki czynszu najmu