Zarządzenie Burmistrza nr 615/552/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok