Zarządzenie Burmistrza nr 597/534/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok