Zarządzenie Burmistrza nr 595/532/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok