Zarządzenie Burmistrza nr 588/525/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok