Zarządzenie Burmistrza nr 587/524/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok