Zarządzenie Burmistrza nr 584/522/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.