Zarządzenie Burmistrza nr 584/521/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.