Zarządzenie Burmistrza nr 583/520/11 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej.