Zarządzenie Burmistrza nr 577/514/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok