Zarządzenie Burmistrza nr 571/508/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok