Zarządzenie Burmistrza nr 570/507/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości gruntowej.