Zarządzenie Burmistrza nr 546/483/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok