Zarządzenie Burmistrza nr 543/480/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok