Zarządzenie Burmistrza nr 531/468/11 w sprawiepowołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wraz ze złożoną dokumentacją.