Zarządzenie Burmistrza nr 530/467/11 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków.