Zarządzenie Burmistrza nr 529/466/11 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z lodowiska.