Zarządzenie Burmistrza nr 514/451/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok