Zarządzenie Burmistrza nr 507/444/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości gruntowej.