Zarządzenie Burmistrza nr 506/443/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości gruntowej.