Zarządzenie Burmistrza nr 505/442/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości
gruntowej.