Zarządzenie Burmistrza nr 503/440/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021