Zarządzenie Burmistrza nr 502/439/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej  miasta Mikołowa na 2012 rok