Zarządzenie Burmistrza nr 501/438/11 w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok