Zarządzenie Burmistrza nr 482/419/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok