Zarządzenie Burmistrza nr 471/408/11 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej.