Zarządzenie Burmistrza nr 462/399/11 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych