Zarządzenie Burmistrza nr 454/391/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości