Zarządzenie Burmistrza nr 451/388/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę