Zarządzenie Burmistrza nr 450/387/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę