Zarządzenie Burmistrza nr 449/386/11 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacyjnych.