Zarządzenie Burmistrza nr 444/381/11 w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok