Zarządzenie Burmistrza nr 440/377/11 w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 r.