Zarządzenie Burmistrza nr 434/371/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 r.