Zarządzenie Burmistrza nr 433/370/11 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.