Zarządzenie Burmistrza nr 432/369/11 w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 r.