Zarządzenie Burmistrza nr 424/361/11 w sprawie zmiany  treści zapisu w ZBM Nr 415/352/11 z dnia 19.09.2011 r.