Zarządzenie Burmistrza nr 422/359/11 w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.