Zarządzenie Burmistrza nr 421/358/11 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Mikołowa