Janina Duda

pok. nr 27, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 09
e-mail: bip@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Informacji Publicznej w szczególności należy:

  • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej (aktualizacja i rozbudowa Biuletynu zgodnie z wymogami aktów prawnych oraz zapewnienie ciągłości dostępu do informacji).
  • koordynacja procesu rozpatrywania wpływających do Urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za bieżące informowanie administratora Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie umieszczanych w Biuletynie treści.
  • prowadzenie Rejestru Zarządzeń Burmistrza