Zarządzenie Burmistrza nr 412/349/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę