Zarządzenie Burmistrza nr 410/347/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę