Zarządzenie Burmistrza nr 401/338/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę