Zarządzenie Burmistrza nr 400/337/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę