Zarządzenie Burmistrza nr 398/335/11 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników